Κρασί Κόκκινο ξηρό

Εικόνες

Περιγραφή

Από την ποικιλία σταφυλιών που λέγεται κόκκινη ρομπόλα. Η παραγωγή του κρασιού μας γίνεται με παραδοσιακό τρόπο χωρίς την προσθήκη χημικών.

Συσκευασίες

1 ½ L και 5 L.